Healthcare Goes Digital

Fireside Chat with Jordan Mills, CEO of MirrorMe3D

June 10, 2020 Natalie Yeadon Season 1 Episode 24
Healthcare Goes Digital
Fireside Chat with Jordan Mills, CEO of MirrorMe3D
Chapters
Healthcare Goes Digital
Fireside Chat with Jordan Mills, CEO of MirrorMe3D
Jun 10, 2020 Season 1 Episode 24
Natalie Yeadon

In this episode of Impetus Digital's Fireside Chat series, I talk to Jordan Mills, CEO of MirrorMe3D.

Schedule a meeting with Natalie Yeadon: https://www.meetwithnatalie.com

Natalie Yeadon LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalieyeadon/

Impetus Digital Website: https://www.impetusdigital.com/

Impetus Digital LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/impetus-digital/

Impetus Digital Twitter: https://twitter.com/Impetusadboards

Impetus YouTube: https://www.youtube.com/Impetushealthcare

Jordan Mills: https://www.linkedin.com/in/jordanlmills/

MirrorMe3D: https://www.mirrorme3d.com/

Show Notes

In this episode of Impetus Digital's Fireside Chat series, I talk to Jordan Mills, CEO of MirrorMe3D.

Schedule a meeting with Natalie Yeadon: https://www.meetwithnatalie.com

Natalie Yeadon LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/natalieyeadon/

Impetus Digital Website: https://www.impetusdigital.com/

Impetus Digital LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/impetus-digital/

Impetus Digital Twitter: https://twitter.com/Impetusadboards

Impetus YouTube: https://www.youtube.com/Impetushealthcare

Jordan Mills: https://www.linkedin.com/in/jordanlmills/

MirrorMe3D: https://www.mirrorme3d.com/